Elérkezett a nagy nap, melyre több mint egy éve vártunk. Egy pályázatnak köszönhetően lehetőségünk nyílt egy négy napos erdélyi kirándulásra, melynek keretén belül nyomon követhettük Szent László király életútjának egyes állomásait és megismerkedhettünk Románia néhány városával, nevezetességeivel.
Az indulás napján első állomásunk Nagyszalonta Arany János szülőháza, majd folytattuk utunkat Nagyvárad felé. Szent László kedvelt városa, nevéhez fűződik a város alapítása és egyben védőszentje is. A Római Katolikus Székesegyházban őrzik Szent László hermáját. A gyönyörű Királyhágón keresztül jutottunk el Kolozsvárra, ahol Szent László alapította a Kolozsmonostori Apátságot. Megismerkedtünk a kincses város nevezetességeivel, majd Tordaszentlászló felé vettük az irányt, ahol a kunok feletti győzelme után a király letelepítette harcosait. Fáradtan, de élményekkel tele érkeztünk meg az első napi szállásunkra, ahol megismerkedhettünk az ott élő magyarok vendégszeretetével, mivel a falusi turizmus keretén belül családoknál térhettünk nyugovóra.
A következő napon is korán indultunk hiszen át kellett küzdenünk magunkat a Tordai hasadékon, mely a monda szerint Szent László imája során keletkezett. A sóbányába is ellátogattunk, majd Marosvásárhelyet ismerhettük meg. Végezetül a nyárádszentlászlói templom történetével ismerkedtünk meg. A hagyomány szerint a templom helyén állt valamikor egy Szent László által alapított kolostor.
Harmadik napon újabb varázslat a Sóvidék a szovátai Medve-tóval, mely egyedülálló a világon és ellátogattunk Korondra is. Betekintettünk Székhelyudvarhelyre, majd Bögöz felé vezetett utunk, ahol a XII. századból eredő templomban XIV-XV. századbeli felújított freskókat fedeztek fel a mészréteg alatt. Ezek egy része a Szent László legenda képeinek töredéke. Ezután elutaztunk egy középkori városba, Segesvárra, melynek történelmi központja a Világörökség része. Ellátogattunk egy erdélyi magyar iskolába és az ott tanuló diákok életével és az ottani oktatási rendszerrel ismerkedhettünk meg. Tanulóink meglepő dolgokat láttak hallottak, amiből sikerült levonniuk a következtetést: nem is olyan rossz Magyarországon diáknak lenni.
Elérkezett kirándulásunk negyedik egyben utolsó napjához. Ellátogattunk Gyulafehérvárra, az Erdélyi Érsekség székhelyére. A Szent Mihály Érseki Székesegyház az erdélyi fejedelmek temetkezési helye. Megnéztük magas Déva várát az egykori erdélyi alvajdák székhelyét. Utunkat Aradon zártuk, ahol tisztelegtünk az Aradi Vértanuk emlékművénél.
Úgy gondolom, a kirándulás elérte a célját, sok szépet láttunk, rengeteget tanultunk, barátságok kötődtek és erősödtek.
Köszönetünket fejezzük ki Bokor Judit idegenvezetőnek, és a Matebusz két kiváló sofőrjének: Ács József és Csatári János uraknak, akik vigyáztak ránk az úton. Én pedig szeretném megköszönni két kollégám, Tormáné Krajcsik Irén és Berényi Tibor segítségét és lelkiismeretes munkájukat.
Nagy Katalin Teréz
programvezető