Tanévnyitó az iskolában

Elkezdődött az új tanév. 2018. szeptember 32-án, iskolánk tanévnyitóján Kolozsi Flórián első
osztályos kisdiák szavalattal köszöntötte az ünnepség résztvevőit.
A kötegyáni gyerekeknek sok lehetőségük adódott a nyáron táborozásra. Néhányan a Balaton
mellett, sokan Gyulán, a Gellény birtokon üdülhettek, többen részt vehettek a Sarkadi
Általános Iskolában szervezett napközi táboros programokon. A leendő negyedikesek és
ötödikesek élményekben gazdag napokat tölthettek el a kötegyáni táborban, melynek
tematikája a magyarságtudat és a hazánkhoz való kötődés erősítését tűzte ki célul. A
tanévnyitó ünnepségen a gyerekek visszaidézték a nyári táborozás hangulatát azzal, hogy a
táborzárón bemutatott műsor egy részletét előadták.
Iskolánk felkészült az új tanév elkezdésére, a fűtési rendszer felújítása a Gyulai Tankerületi
Központ által biztosított forrásból megtörtént, a tantermeket és folyosókat is szépen kifestve
vehetjük birtokunkba. Iskolaépületünk a törődés jeleit mutatja. Bízunk abban, hogy ez
pozitívan fog hatni az itt folyó nevelő munkára is!
Iskolánk pedagógusai elkészítették a 2018/2019. tanév munkaterveit és a tanmeneteket. A
kötelező tanítási órák mellett idén is számos programot fogunk szervezni a szülők és
partnereink részvételével. Örömmel tölthet el bennünket, hogy idén is számíthat iskolánk
Kötegyán Község Önkormányzata, a helyi Roma Nemzetiségi Önkormányzat, a Kötegyáni
Református Egyházközség, a Baráti Kör Egyesület és a Polgárőrség támogatására.
A továbbiakban szeretném bemutatni a Sarkadi Általános Iskola Kötegyáni
Tagintézményének pedagógusait:
Az 1-2.k osztály osztályfőnöke Fazekas Ildikó Etelka, a másodikosok tanító nénije Szellék
Ildikó.
Kozmáné Netye Marianna a 3-4.k osztály osztályfőnöke, Krisán Edina Kamilla a
negyedikesek tanító nénije. A felsős osztályfőnökök: Nagy Imréné (matematika, etika),
Baranyi Adrienne (rajz, földrajz, természetismeret) Pallag Mária (magyar, történelem,
színjátszó) és Szőke Erika (testnevelés). Halmai Lóránt az idén a szerdai és pénteki
napokon biológiát, kémiát és természetismeretet tanít nálunk. Pojendán-Gurzó Bettina
tanítónő délutánonként, tanulószobai foglalkozásokon találkozik gyermekeinkkel.
Nem szép kifejezéssel, „áttanító” munkatársaink is vannak: Zsila Mária angol szakos tanárnő
hétfőn, kedden és csütörtökön tanít iskolánkban, Pete Lászlóné hétfőn és csütörtökön
informatika és technika órákon találkozik felső tagozatos diákjainkkal, Pojendán Gergő

pénteki napokon éneket, Godó Antal pedig keddenként és csütörtöki napokon fizikát fog
tanítani a legnagyobbaknak.
A választható hit-és erkölcstan órákon idén is Tyukodi László tiszteletes úrral találkoznak
gyermekeink. Jómagam, történelmet és cigány népismeretet tanítok majd a hatodikosoknak
és a nyolcadikosoknak.
Az iskola adminisztratív feladatait Bálintné Pallag Ilona iskolatitkár látja el. Technikai
munkatársaink Tímár József karbantartó és Hajduné Kelemen Katalin takarítónő.
Felkészült, jókedvű és gyermekszerető tanítók, tanárok és iskolai dolgozók várják a diákokat
a kötegyáni iskolában.
Iskolai feladataink elvégzéséhez sok örömet, jó egészséget, sikereket, optimizmust kívánok
minden tanulónak és szülőnek, valamennyi munkatársamnak!

Szokai Dánielné
tagintézmény-vezető