TISZTELT SZÜLŐ/ TÖRVÉNYES KÉPVISELŐ!

Elérkezett 2022/2023. tanévre vonatkozó általános iskolai beiratkozás időszaka.

A korábbi éveknek megfelelően a szülő/törvényes képviselő csak egy általános iskolába nyújthatja be gyermeke jelentkezését.

A tanév rendjéről szóló 20/2021. (VI. 8.) EMMI rendelet alapján a személyes beiratkozás napjai: 2022. április 21-22. (csütörtök és péntek).

Ez a következőképpen alakul iskolánkban:

Sarkadon

 • 2022. április 21. (csütörtök) 8:00-18:00 óra
 • 2022. április 22. (péntek) 8:00-18:00 óra.

Kötegyánban

 • 2022. április 21. (csütörtök) 8:00-16:00 óra
 • 2022. április 22. (péntek) 8:00-12:00 óra.

Időpontot 2021.04.11-12-13-án, valamint 2022.04.20-án lehet foglalni telefonon az iskolatitkárnál és a tagintézmény-vezetőnél:

 • Sarkadon a 66/375-159-es telefonszámon 8-16 óráig
 • Kötegyánban a 30/3090346 telefonszámon 8-16 óráig.

A beiratkozás során az időpontra érkezőket soron kívül, a megadott időpontban fogadjuk.

Az általános iskola első évfolyamára történő beiratkozáskor be kell mutatni:

 • A gyermek személyazonosságát igazoló hatósági igazolvány
 • A gyermek nevére kiállított TAJ kártya
 • A gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány
 • Nyilatkozat az életvitelszerű ott lakásról
 • Nyilatkozat a közös szülői felügyeleti jog gyakorlására vonatkozóan

Az utóbbi két nyilatkozatot az alábbi linkekről tölthetik le:

https://sarkadaltisk1.hu/wp-content/uploads/%C3%89letv.lakc%C3%ADm-nyilatkozat.pdf

https://sarkadaltisk1.hu/wp-content/uploads/Tv.k%C3%A9pvisel%C5%91-nyilatkozat.pdf

Az igazolványokat az iskola csak bemutatás alapján ellenőrizheti, azokról másolatot nem készíthet, és nem tárolhat.

A fentiek okán a személyes megjelenés a beiratkozás folyamata során kötelező!

A személyes jelenléttel történő beiratkozást megelőzően, annak meggyorsításaként lehetőség van online adatfeltöltésre.

2022. április 6-án (szerdán) megnyitásra került a beiratkozás szülői felülete (BÁI), amellyel a szülőknek/törvényes képviselőknek lehetőségük van arra, hogy előzetesen beküldjék gyermekeik adatait az adott általános iskolákba.

Ehhez a következő lépések szükségesek:

 1. https://www.e-kreta.hu/
 2. e-Ügyintézés modulnál a “Belépés a programba” gomb
 3. “Beiratkozás az általános iskolába – BÁI” (link)
 4. ki kell pipálni a nyilatkozatot, majd “OK” gomb

vagy a következő linken:

KRÉTA bejelentkezési felület

A beiratkozási eljárás során Önnek nyilatkoznia kell arról, hogy gyermeke számára hit- és erkölcstan vagy etika órát választja. A hit- és erkölcstan tantárgy választása esetén meg kell jelölnie, hogy melyik egyház hit- és erkölcstan oktatásának megszervezését kéri majd gyermeke számára. Az iskola a hit- és erkölcstan oktatással kapcsolatos, az egyházaktól kapott információkat az alábbi linken találjá:.

Tájékoztató a 2022/2023. évi hit- és erkölcstan oktatása tárgyában

A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok, adatok megadása kapcsán Ön segítséget kérhet a gyermeke óvodájától – óvoda OM azonosítja, gyermekük oktatási azonosítója tekintetében.

Tisztelt Szülők/Gondviselők!

A Sarkadi Általános Iskola egész közössége nevében nagy szeretettel várjuk leendő első osztályosainkat közösségünkbe!

Pappné Szabó Erzsébet

Intézményvezető sk.