EFOP-4.1.2-17-2017-00063

 

Infrastrukturális fejlesztés Sarkadon

 

I.2. A FEJLESZTÉS CÉLJA:

 

A köznevelési intézmény infrastrukturális fejlesztésének fő célja az iskola által nyújtott szolgáltatások minőségének, ezáltal az oktatás színvonalának emelése, az intézmény eredményességének növelése.

Összhangban a Köznevelés-fejlesztési stratégiában szereplő oktatásfejlesztési célkitűzésekkel  minőségi és méltányos oktatás készíti fel a fiatalokat az európai és globális társadalmi és gazdasági térben való sikeres alkalmazkodásra, a munkaerőpiacon és az egész életen át tartó tanulásban való eredményes részvételre. Jelen projekt ennek infrastrukturális feltételeit teremti meg.

 

A fejlesztés hosszú távú, átfogó célja:

 • biztosított legyen a közel azonos színvonalú köznevelési feladatellátáshoz való hozzáférés;
 • rendelkezésre álljon a fejlesztésben érintett intézményben a jelen kor elvárásainak megfelelő számú, korszerűen felszerelt tanterem, szaktanterem, labor, nyelvi képzési helyszín, informatikai eszköz, valamint közösségi tér, a megfelelő sportolási lehetőségek és a mindennapos testneveléshez kapcsolódó megfelelő infrastrukturális- és eszközfeltételek továbbá;
 • elérhetővé váljon a helyi igényeken alapuló alapfokú művészetoktatás és a tehetséggondozás, valamint rendelkezésre álljanak a hátránykompenzáció biztosításához szükséges termek és eszközök.

 

A fejlesztés rövidtávú, közvetlen célja:

 • az intézmény infrastrukturális fejlesztése;
 • a minőségi nevelés-oktatás megvalósításához és a mindennapos testnevelés infrastrukturális igényeihez illeszkedő eszközök beszerzése;
 • az infrastrukturális fejlesztéssel párhuzamosan a pedagógiai program tartalmi fejlesztésének megvalósítása, továbbá
 • a pályázati célkitűzésekkel összhangban az alapfokú művészeti oktatás bevezetése.

 

A projekt fontos további célja, hogy a népességfogyás, elvándorlás csökkenjen. Emellett fontos még a népességmegtartó erő fokozása, és az esetleges idevándorlás potenciáljának növelése. A megvalósítandó tevékenységek javíthatják a településen élők életkörülményeit.

I.3.      A FEJLESZTÉS ELEMEINEK ÖSSZEFOGLALÁSA

 

.

 • Az Emberi Erőforrások Minisztériuma által kiírt EFOP-4.1.2-17-2017 pályázati konstrukció keretében a Gyulai Tankerületi Központ három sikeres, nyertes projektet valósít meg: Sarkad mellett Vésztő és Dévaványa települések nevelési-oktatási intézményeiben.
 • A Sarkadi iskola infrastrukturális fejlesztése esetében az eredeti támogatási összeg további 572.222.043 forinttal megemelkedett, mely részben hazai költségvetési támogatást, részben újabb bevont EFOP pályázati forrást jelentett.
 • A közel 1,4 milliárd forint összegű támogatásból építési és felújítási munkálatok, valamint eszközbeszerzés valósul meg a Sarkadi Általános Iskola székhelyintézményében, a Kossuth utca 17. szám alatt, amellyel történetének új fordulópontjához érkezett a 143 éves intézmény.
 • A munkaterületet a nyertes kivitelező 2020. augusztus 23-án átvette.

 

A projekt keretében megvalósuló munkálatok:

 

 • A Sarkadi Általános Iskola Kossuth utca 17. szám alatti székhelyének épületei közül az egyik egy régebbi, magas tetős, kétszintes épület, míg a másik egy újabb, lapos tetős, háromszintes épület. Mindkét épületrész hőtechnikai felújításon esett át a közelmúltban, valamint a külső nyílászárókat műanyag, hőszigetelő nyílászárókra cserélték le.
 • A magas tetős, kétszintes épületrész jelenleg eternit palával fedett héjazatát cserepes lemez fedésre cserélik a vízzárás és a súlycsökkentés céljából.
 • Mivel mindkét meglévő épületrész belső felületképzései és gépészeti, épületvillamossági rendszerei elavultak, ezért a pályázat keretében teljesen új épületvillamossági rendszer készül, valamint korszerű, energiatakarékos, fenntartható fűtési rendszer létesül és a vizesblokkokat is teljeskörűen felújítják.
 • Megújul a világítás, energiatakarékos rendszerek alkalmazásával, későbbi napkollektoros/napelemes csatlakozási lehetőség kiépítésével.
 • A meglévő pincefödémet elbontják, s a pincét feltöltik.
 • A főbejárat mellett négy terem összenyitásával aula – közösségi tér – létesül.
 • A közlekedőterekben és a tantermekben új burkolat készül.
 • A jelenleg meglévő, 205 m2-es fél tornaterem – mely még az 1900-as évek első felében létesült – új funkciót kap. A keleti oldalon egy összekötő folyosó létesül a büfével, a megmaradó helyiség pedig a művészeti képzést is támogató vegyes oktatási funkciót kap (kamaraterem). Az északi oldalán lévő földszintes nyúlványokat (gázfogadó, szertár) szintén elbontják, és a funkciókat egy új kiszolgáló épületbe telepítik.
 • A meglévő tornaterem melletti belső udvari, földszintes öltöző egy részét elbontják. A megmaradó rész raktárként funkcionál a jövőben.
 • Az épületegyüttesben projektarányos akadálymentesítés valósul meg. Az új épületrészben a földszinten akadálymentes öltöző és illemhely létesül. Az összes közösségi funkció elérése akadálymentesen biztosítottá válik, valamint egy új akadálymentes gépkocsi parkoló létesül az iskola főbejáratánál.
 • Az épülő új épületrész két egységből áll. A meglévő épülethez kapcsolódóan egy kétszintes kiszolgáló egység létesül, amelyben a földszinten ruhatár, mosdó helyiségek, szertárak, az emeleten pedig öltözők kapnak helyet. A kiszolgáló épületrész a többfunkciós oktatási helyiséget (kamaraterem) és az új tornacsarnokot hivatott kiszolgálni, mindkét teremhez szervesen kapcsolódik, és külön főbejáraton keresztül is megközelíthető.
 • A tanulók mindennapos testnevelési igényének teljes körű kiszolgálására új tornacsarnok épül – egy könnyűszerkezetes, szendvicspanel burkolattal szerelt, lapos tetős csarnok – mely méretét tekintve egy szabványos kézilabda pályát foglal magában, és három, párhuzamos testnevelés-foglalkozás megtartására alkalmas.
 • A beruházással párhuzamosan a jelenleg meglévő, szomszédos bölcsődét elbontják. Az elbontott épület helyén közhasználatú, parkosított területet hoznak létre.
 • A létesülő új tornacsarnok bruttó alapterülete: 1.305 m2, míg az összes új építés bruttó alapterülete 1.885 m2. Felújítással érintett összes bruttó alapterület: 4.605 m2.