Intézményvezetői köszöntő


Intézményvezető: Pappné Szabó Erzsébet

Tisztelt Szülők!

Szeretettel köszöntöm Önöket abból az alkalomból, hogy gyermekük iskolás korba lépett!

A szeptemberi iskolakezdés minden bizonnyal nagy változást fog hozni mind a gyermek, mind az egész család életében. Ugyanakkor biztos vagyok abban is, hogy az iskola sok-sok új élmény és szellemi öröm forrása lesz az elkövetkező esztendőkben. Az új ismeretek és készségek elsajátítása miatt az első tanév mindig meghatározó jelentőségű.

Iskolánk, a Sarkadi Általános Iskola több feladatellátási hellyel működő állami fenntartású köznevelési intézmény.
Székhelyünk a Kossuth utca 17. szám alatt,  
telephelyünk a Gyulai út 17. szám alatt található.
Tagintézményünk a Kötegyáni Általános Iskola.

Intézményünk célja, hogy minden feladatellátási helyünkön egyénre szabott, magas színvonalú nevelő-oktatómunkával biztosítsuk tanulóink számára saját képességeik, adottságaik, szorgalmuk alapján a sikeres felkészülést életük további szakaszaira.
Iskolánk megvalósítja a Komplex Alapprogram elemeit, alkalmazza a kompetencia alapú oktatást. Részesei vagyunk a Fenntarthatósági Témahétnek, az Magyar Diáksport Napjának, illetve számos uniós és hazai pályázatnak.

Diákjaink szép számmal vesznek részt az Útravaló ösztöndíj programban, utaznak külföldre a Határtalanul program keretében. Művészeti előadásokat látogatunk a Lázár Ervin Program jóvoltából, és 39 éve valósítjuk meg az Iskolagalériát, a Meseversenyt, a Hagyományőrző matematika versenyt. Számos színvonalas műsoros esten , városi rendezvényen, járási, megyei és országos megmérettetésen  bizonyították gyermekeink és pedagógusaink felkészültségüket.

Alapvető feladatunk és egyben érdekünk, hogy törekedjünk a helyi társadalomba való szerves beilleszkedésre, a velünk szemben támasztott igények és céljaink harmonizálására.

Hisszük, hogy folyamatosan változó világunkban az iskola állandó pont, a pedagógusaink pedig elkötelezett, és erős hivatás tudattal rendelkező emberek.

Iskolánk mottója, mely pedagógiai tevékenységünk vezérfonala:

„Mindenki láthatatlan drágakövet rejt magában, akármilyennek született, s ezt csiszolni, formálni kell.”   (Marlo Morgan)

A közös jövő reményében tisztelettel:

Pappné Szabó Erzsébet

intézményvezető


Feladatellátási helyeink bemutatkozói az alábbi linkeken érhetőek el:

Kossuth utcai székhely

Gyulai úti telephely

Kötegyáni Tagintézmény