img1
img2
img3
 Tisztelt Szülők!

 

A 2014/2015-ös tanévre a első osztályos gyermekek beíratásának időpontja:

 • 2014.április 28. (hétfő) 8-18 óráig
 • 2014.április 29. (kedd) 8-18 óráig
 • 2014.április 30. (szerda) 8-18 óráig

 

A beiratkozás helyszíne: a Sarkadi Általános Iskola Kossuth utcai székhelyintézménye (Sarkad, Kossuth utca 17.)


A beiratkozáshoz kérjük, hozzák magukkal a következő okmányokat:

 • A gyermek születési anyakönyvi kivonatát vagy szamélyi azonosító igazolványát
 • A gyermek lakcímkártyáját
 • A gyermek TAJ kártyáját
 • Az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolást.
  /óvodai szakvéleményt vagy nevelési tanácsadás keretében végzett iskolaérettségi szakértői véleményt/
 • Szülő vagy törvényes gyám személyi igazolványát
 • Nyilatkozatot a közös szülői felügyeleti jog gyakorlásáról

 
Szeretnénk felhívni a figyelmet arra, hogy a tankötelessé váló gyermeket a szülő köteles beíratni a lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerinti illetékes vagy a választott iskola első évfolyamára.
Tisztelt Szülők!

Az alábbi táblázattal szeretnénk Önöket tájékoztatni a 2014/2015-ös tanévben a hit- és erkölcstan oktatás megszervezését vállaló egyházakról és azok telephelyenkénti képviselőjéről:

  Kossuth utcai
Általános Iskola
Gyulai úti
Általános Iskola
Kötegyáni
Általános Iskola
Római Katolikus Egyház Karsai Károly
Református Egyház  Koncz Zsolt  Futó Zoltán Tyukodi László 
Hit Gyülekezete  Rácz Andor  -
Baptista Gyülekezet  Matúz József  -