A Sarkadi 1. Sz. Általános Iskola Tanulóiért Alapítvány köszönti Önt!

Önt, aki már korábban is nekünk juttatta jövedelemadója 1%-át, és 
Önt, aki reményeink szerint ezután fogja. Az így befolyó összeg segít 
abban, hogy céljaink megvalósulhassanak.

Kérjük és köszönjük!

Adószámunk: 18378485-1-04

 


 

 

Tisztelt Szülők!

 

A 2015/2016-os tanévre történő általános iskolai beíratásokra/beiratkozásra az alábbi időpontokban kerül sor:

  • 2015. április 16. (csütörtök) 8:00 órától 19:00 óráig
  • 2015. április 17. (péntek) 8:00 órától 18:00 óráig

Helyszíne: Sarkadi Általános Iskola Kossuth utcai székhelye - 5720 Sarkad, Kossuth utca 17.

Tanköteles, azaz 2009. augusztus 31-ig született gyermekét a szülő köteles a lakóhelye, ennek hiányában a tartózkodási helye szerinti illetékes vagy választott iskola első évfolyamára beíratni.

Az első évfolyamra történő beíratáskor az alábbi dokumentumok szükségesek:

  • a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya)
  • az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolás
  • a kiküldött tájékoztatóban megjelölt nyilatkozatok

 

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a felvételről első fokon az iskola igazgatója dönt. Jelentkezés elutasítása esetén a szülő, az Nkt. 37. § (2)-(3) bekezdése alapján jogszabálysértésre vagy érdeksérelemre hivatkozással nyújthat be kérelmet a kézhezvételtől számított 15 napon belül, melyet a KLIK Sarkadi Tankerülete igazgatójához címezve az illetékes iskolában kell benyújtani!

FreshJoomlaTemplates.com
Sunday the 19th.