img1
img2
img3 

Tisztelt szülők!

A tanévkezdés óta megszaporodó hiányzások miatt felhívnánk a figyelmet a mulasztások igazolásának módjáról, melyről részletesebben iskolánk házirendjében olvashat:


Mulasztás igazolásának módja
Ha a tanuló beteg volt (melyet a szülő által is láttamozott orvosi igazolással kizárólag az ellenőrző vagy tájékoztató könyvben igazolhat), hatósági vagy egyéb ok (rendőrségi, bírósági, önkormányzati, tömegközlekedési) miatt igazoltan nem tudott eleget tenni kötelezettségének, - a tanuló szülője ilyen esetben köteles bejelenteni a mulasztás okát az osztályfőnöknek, lehetőleg még a hiányzás első napján.
A tanuló mulasztása csak akkor tekinthető igazoltnak, ha a szülő írásbeli kérelmére a tanuló mulasztása megkezdése előtt engedélyt kapott (3 napig az osztályfőnöktől, 3 napot meghaladó esetben igazgatótól).
Ha a tanuló nem kapott előzetes engedélyt a távolmaradásra, mulasztását az iskolába jövetelének első napján, de legkésőbb 3 munkanapon belül igazolnia kell, azt követően mulasztását igazolatlannak kell minősíteni.
A mulasztásnak a tanuló számára hátrányos következményeiért a felelősség a szülőt terheli.
A későn érkező tanulók szüleit az osztályfőnök a harmadik késést követően ellenőrző könyvi bejegyzéssel értesíti. A tanítási órákról való késések összeadódnak, melyek után a tanuló igazolatlan órát kap.

Iskolavezetés