img1
img2
img3
Tisztelt Szülők!2014. augusztus 25-től minden délelőtt van ügyintézés iskoláinkban.

Ügyeleti napokon a 375-159-es telefonszámon lehet érdeklődni.


A javítóvizsga időpontja: 2014. augusztus 27. (szerda) 8 óra.
Tanévkezdés az általános iskoláinkban
Tankönyvosztás

A tankönyveket mindenki a saját iskolájában az első tanítási napon veheti át az alábbiak szerint:

9 órától 12 óráig és 13 órától 16 óráig

Alsós tanulók esetében a tankönyveket az ingyenes tankönyvtámogatás jogosultságát igazoló dokumentumok bemutatása után csak a szülők vehetik át, felsős diákoknál az osztályfőnöknek bemutatott iratok alapján a diák is átveheti a könyveket.

Tisztelt Szülők!
Az ingyenes tankönyvtámogatás jogosultságát igazoló okirat másolatát és a fizetősök befizetését igazoló csekket tankönyvosztásra szíveskedjenek magukkal hozni, illetve felsős tanulók esetében beküldeni (3 vagy több gyermek esetén, ill. a tartósan beteg gyermeknél a családi pótlék folyósításáról szóló igazolás; rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülőknél a határozat a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény jogosultságáról).

Tanévnyitó ünnepély időpontja:
Kossuth utcai és Gyulai úti Átalános Iskola: 2014. szeptember 01. (hétfő) 8 óra.

A napközibe való beiratkozás és az étkezési térítési díj befizetésének időpontjai:
Kossuth utcai Általános Iskola:
2014. augusztus 25.-26.-27. 8 órától 15 óráig.
Gyulai úti Általános Iskola:
2014 augusztus 25. 8 órától 15 óráig,
2014. augusztus 27. 8 órától 12 óráig.


A kedvezményre való jogosultság igazolásának fénymásolatát kérjük, hozzák magukkal.