img1
img2
img3


Tisztelt Szülők!

A Sarkadi Általános Iskola Kossuth utcai feladatellátási helyén tapasztalt nagyszámú megbetegedés miatt a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 30§ (5) a.) pontja értelmében rendkívüli tanítási szünetet rendelek el január 30. (péntek) napra. (A tanítási szünet a Gyulai úti iskolára nem vonatkozik!)
Ezen a napon sem tanítási órák, sem délutáni foglalkozások nincsenek. Tájékoztatom Önöket, hogy az étkezést a diákok részére lemondtuk.
A tanítás 2015. február 2-tól folytatódik.
Az elmaradt tanítási napot 2015. március 21-én, szombaton pótoljuk.
Megértésüket köszönjük!


Pappné Szabó Erzsébet
intézményvezető


 

Tisztelt szülők!

A tanévkezdés óta megszaporodó hiányzások miatt felhívnánk a figyelmet a mulasztások igazolásának módjáról, melyről részletesebben iskolánk házirendjében olvashat:


Mulasztás igazolásának módja
Ha a tanuló beteg volt (melyet a szülő által is láttamozott orvosi igazolással kizárólag az ellenőrző vagy tájékoztató könyvben igazolhat), hatósági vagy egyéb ok (rendőrségi, bírósági, önkormányzati, tömegközlekedési) miatt igazoltan nem tudott eleget tenni kötelezettségének, - a tanuló szülője ilyen esetben köteles bejelenteni a mulasztás okát az osztályfőnöknek, lehetőleg még a hiányzás első napján.
A tanuló mulasztása csak akkor tekinthető igazoltnak, ha a szülő írásbeli kérelmére a tanuló mulasztása megkezdése előtt engedélyt kapott (3 napig az osztályfőnöktől, 3 napot meghaladó esetben igazgatótól).
Ha a tanuló nem kapott előzetes engedélyt a távolmaradásra, mulasztását az iskolába jövetelének első napján, de legkésőbb 3 munkanapon belül igazolnia kell, azt követően mulasztását igazolatlannak kell minősíteni.
A mulasztásnak a tanuló számára hátrányos következményeiért a felelősség a szülőt terheli.
A későn érkező tanulók szüleit az osztályfőnök a harmadik késést követően ellenőrző könyvi bejegyzéssel értesíti. A tanítási órákról való késések összeadódnak, melyek után a tanuló igazolatlan órát kap.

Iskolavezetés