Különös közzétételi lista nevelési-oktatási intézmények részére 10. sz. melléklet a 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet és a 32/2008 (XI.24.) OKM rendelet alapján:

A Közoktatási Információs Rendszerbeől kivonatolt Különös közzétételi lista az alábbi linken érhető el:
KIR közzétételi lista

1.1. Tájékoztató a felvételi lehetőségről
A felvételi lehetőségről szóló tájékoztatót a Pedagógiai Program (2020) 1.12. pontja, illetve a Házirend (2020) 3.1. pontja tartalmazzák.

1.2. Beiratkozásra meghatározott idő, a fenntartó által engedélyezett osztályok,
csoportok száma
Az általános iskola beiratkozásának időpontja a minden évben kiadott tanévkezdő kiadvány szerinti kormányrendeletben foglaltaknak megfelelően kerül kiírásra.

A fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma a 2021/2022-es tanévben: 38

Kossuth utcai székhelyen :

1. évfolyamon 2 osztály
2. évfolyamon 2 osztály
3. évfolyamon 2 osztály
4. évfolyamon 2 osztály
5. évfolyamon 1 osztály
6. évfolyamon 2 osztály
7. évfolyamon 3 osztály
8. évfolyamon 2 osztály

Kossuth utcai székhelyen, eltérő tantervű oktatásban:

2-4. évfolyam 1 osztály (összevont)
6-7-8. évfolyam 1 osztály (összevont)

Gyulai úti telephelyen:

1. évfolyamon 2 osztály
2. évfolyamon 2 osztály
3. évfolyamon 2 osztály
4. évfolyamon 2 osztály
5. évfolyamon 2 osztály
6. évfolyamon 2 osztály
7. évfolyamon 2 osztály
8. évfolyamon 1 osztály

Kötegyáni Tagintézményben:

1-4. évfolyamon 1 osztály (összevont)
5. évfolyamon 1 osztály
6. évfolyamon 1 osztály
7. évfolyamon 1 osztály
8. évfolyamon 1 osztály

1.3. Díjfizetési kötelezettség jogcíme és mértéke

Iskolánkban a tanulók részére étkezést lehet igényelni.
A gyermekétkeztetést Sarkadon Sarkad Város Önkormányzatának Közétkeztetési Intézménye, A Kötegyáni Tagintézményben Kötegyán Község Önkormányzat Óvoda és Konyha Intézménye látja el.
Az étkezési díj mértékét Sarkad Város Önkormányzatának Közétkeztetési Intézménye, illetve Kötegyán Község Önkormányzat Óvoda és Konyha Intézménye helyi rendeletében szabályozza.

1.4. Fenntartó nevelési-oktatási intézmény munkájával összefüggő értékelésének megállapításai és időpontjai:

Az elmúlt években lefolytatott tanfelügyeleti eljárások értékelései és fejlesztési terveik:

2017.02.21. Szokai Dánielné  – tagintézmény-vezetői tanfelügyelet ( értékelés | fejlesztési terv )
2018.02.27. Sarkadi Általános Iskola Kötegyáni Tagintézménye – intézményi tanfelügyelet ( értékelés | fejlesztési terv )
2018.03.06. Pappné Szabó Erzsébet – intézmény-vezetői tanfelügyelet ( értékelés | fejlesztési terv )
2018.04.10. Sarkadi Általános Iskola – intézményi tanfelügyelet ( értékelés | fejlesztési terv )

1.5. Nevelési-oktatási intézmény nyitva tartásának rendje

Iskolánk nyitvatartási rendje a Szervezeti és Működési Szabályzat (2020)  10.1.1. pontja tartalmazza.

1.6. Szervezeti és működési szabályzat, a házirend és a pedagógiai program

2.1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

2.2. A nevelőés oktató munkát közvetlenül segítők száma, feladatköre, iskolai végzettsége és szakképzettsége, valamint a technikai dolgozók száma

2.3. Az országos mérés-értékelés eredményei, évenként feltüntetve

a.) OKM

b.) NETFIT jelentések

2.4. Az intézmény lemorzsolódási, évismétlési mutatói

250 óránál többet mulasztottak száma a 2020/2021. tanévben: 94 fő

Elégtelen osztályzatot kapott a 2020/2021. tanév végén: 21 fő

Osztályozóvizsgát tett tanulók száma a 2020/2021. tanév végén:  8 fő

Egyéni tanrendű tanulók száma a 2020/2021. tanévben: 3 fő

Évfolyamismétlők száma a 2020/2021. tanévben: 10 fő

2.5. Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei, a tanulmányok alatti vizsgák tervezett rendje (Pedagógiai Program 103. oldaltól)

2.6. Szakkörök igénybevételének lehetősége

2.7. Hétvégi házi feladat szabályai, iskolai dolgozatok szabályai

2.8. Iskolai tanév helyi rendje*

2.9. Iskolai osztályok száma, illetve az egyes osztályokban a tanulók létszáma