Június 15. utáni nyári felügyelet / táborok

Az internet veszélyei – hírlevél

Eszköz adomány a sarkadi általános iskolásoknak a digitális munkavégzés támogatására

 

Tisztelt Szülők!

A Sarkadi Általános Iskola beiskolázási körzete:

Sarkad város, Kötegyán és Újszalonta községek közigazgatási területe.


 

Tájékoztatás 

a 2020/2021. tanévre történő általános iskolai beiratkozásról

 

Az emberi erőforrások miniszterének 7/2020. (III.25.) határozata (a továbbiakban: határozat) alapján a 2020/2021. tanévre vonatkozó általános iskolai beiratkozás az alábbiak szerint történik. 

 

A 2020/2021. tanévre vonatkozóan a beiratkozás folyamatának szakaszai

 

 • 2020. április 6-24. napjai között: a beiratkozás I. szakasza

 

Azok a szülők/törvényes képviselők adhatják le beiratkozási kérelmeiket, akik

  • nem állami fenntartású általános iskolába, vagy 
  • állami fenntartású, de körzettel nem rendelkező általános iskolába kívánják gyermeküket beíratni. 

Az Oktatási Hivatal honlapján megtalálható a köznevelési intézmények körzetes keresőlistája, amely az alábbi linken érhető el: https://kir.hu/KIR2_KORZET_3h/Pub/Index.

 

 • 2020. április 28. – május 15. napjai között: a beiratkozás II. szakasza

 

Azok a szülők/törvényes képviselők végezhetik el a beiratkozással kapcsolatos ügyintézésüket, akik gyermeküket:

  • olyan körzettel rendelkező általános iskolába kívánják beíratni, amely nem a gyermek lakóhelye/életvitelszerű tartózkodási helye szerinti körzetes általános iskola,
  • a gyermek lakóhelye/életvitelszerű tartózkodási helye szerinti körzetes általános iskolába kívánják beíratni. 

 

 1. április 28-án minden olyan tanuló automatikusan felvételre kerül a lakóhelye, tartózkodási helye szerinti körzetes általános iskolába, aki nem nyert felvételt az első szakaszban, illetve nem adta be a jelentkezését más általános iskolába.

 

A szülők/törvényes képviselők, amennyiben gyermeküket KRÉTA rendszert használó általános iskolába kívánják beíratni, úgy a beiratkozáshoz szükséges felvételi kérelmüket, a határozat alapján a https://eugyintezes.ekreta.hu/kezdolap felületén tudják online módon benyújtani. 

 

A jelentkezések elsődlegesen a KRÉTA rendszer e-Ügyintézési felületének a „Beiratkozás az Általános Iskolába (BÁI)” felületén történnek. Az e-Ügyintézés felületére feltöltött dokumentumokat hitelesnek kell elfogadni, azokat személyesen bemutatni csak a tanév kezdetekor szükséges. 

 

Minden tanköteles korú gyermeket be kell íratni valamely általános iskolába. 

 

A 2020/2021. tanévre történő általános iskolai beiratkozásról további információ  a “Beiratkozás 2020/2021-es tanévre” menüpont alatt található. 

Tisztelettel kérem Önöket, hogy a szülőknek szóló tájékoztató levelet figyelmesen olvassák el!

Itt a beiratkozáshoz szükséges kitöltendő dokumentumok is a rendelkezésükre állnak.

 

Tisztelettel:

Pappné Szabó Erzsébet

intézményvezető

 


 

 


TÁJÉKOZTATÓ GYERMEKÉTKEZTETÉSRŐL

 

Tájékoztatjuk a Tisztelt Szülőket, Törvényes Képviselőket, hogy lehetőségük van igénybe venni az intézményi gyermekétkeztetést a bölcsődében, óvodában elrendelt rendkívüli szünet ideje alatt, illetve az iskolákban elrendelt tantermen kívüli, digitális munkarend szerint megszervezett nevelés oktatás során azon gyermekek, tanulók esetében is, akik vonatkozásában az étkezési térítési díj 100 %-a kerül megfizetésre.

Kérjük ezen gyermekek, tanulók szüleit, hogy telefonon jelezzék igényüket abban a sarkadi intézményben (bölcsőde, óvoda, általános és középiskola), ahová a gyermek, tanuló be van iratkozva.

Azon sarkadi lakóhelyű gyermekek, tanulók esetében, akik nem sarkadi intézménybe kerültek beíratásra, hanem más településen lévő óvodába, általános iskolába, középiskolába járnak és igénylik 100 %-os térítési díj ellenében az étkeztetést, igényüket telefonon jelezzék a Sarkadi Polgármesteri Hivatalban a 06/66/585-714-es telefonszámon.

 

Sarkadi Polgármesteri Hivatal

Pintér Magdolna

jegyző


Az igényelt ebédet a Kossuth utcai iskolásoka  városi közétkeztetési intézmény konyhájánál, a Gyulai úton tanulók pedig a Gyulai úti iskola ebédlőjénél vetehik át a konyha által megjelölt időpontokban.

 

Gyermekfelügyelet a krízishelyzet idején

Segítségek szülők számára a digitális tanrend idején a koronavírus árnyékában

Gyakran Ismételt Kérdések és fontos tudnivalók a KRÉTA használatáról

Tájékoztató az etika/hit-és erkölcstan tantárgyakról

Tájékoztatók a szülők számára (2020.03.16.)

A digitális munkarend március 16.-i életbe lépésével kapcsolatos tájékoztatás

Tantermen kívüli, digitális munkarend