Különös közzétételi lista nevelési-oktatási intézmények részére 10. sz. melléklet a 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet és a 32/2008 (XI.24.) OKM rendelet alapján:

 

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

2. A nevelőés oktató munkát közvetlenül segítők száma, feladatköre, iskolai végzettsége és szakképzettsége, valamint a technikai dolgozók száma

3. Az országos mérés-értékelés eredményei, évenként feltüntetve

a.) OKM

 

b.) NETFIT jelentések

 

4. Az intézmény lemorzsolódási, évismétlési mutatói

250 óránál többet mulasztottak száma a 2018/2019. tanévben: 79 fő

Elégtelen osztályzatot kapott a 2018/2019. tanév végén: 39 fő

Osztályozóvizsgát tett tanulók száma a 2018/2019. tanév végén: 8 fő

Magántanulók száma a 2019/20. tanévben: 3 fő

Évfolyamismétlők száma a 2019/2020. tanévben: 36 fő

5. Általános iskolákban a volt tanítványok nyolcadik-kilencedik évfolyamon elért eredményei, évenként feltüntetve, középiskolai, szakiskolai továbbtanulási mutatók

6. Szakkörök igénybevételének lehetősége

7. Hétvégi házi feladat szabályai, iskolai dolgozatok szabályai

8. Iskolai tanév helyi rendje

9. Iskolai osztályok száma, illetve az egyes osztályokban a tanulók létszáma