Kedves Szülők!

Szeretettel várjuk általános iskolás gyermekeiket a református hit- és erkölcstan órákra, a Sarkadi Általános Iskola Gyulai úti Telephelyén.

Kérjük, amennyiben ez értékrendjüknek megfelel, a beíratás során válasszák gyermekük számára az etika tantárgy helyett a református hit- és erkölcstan tantárgyat!

A hittanórák az iskolában, az etika órákkal egy időben lesznek megtartva, órarendi keretben.

A keresztyén hit- és erkölcstan a Biblia tanítására épül.

A gyermekek korosztályának megfelelő, élményt és tudást adó oktatásra törekszünk.

A hitoktatás középpontjában Jézus Krisztus személye és tanítása áll, aki minden isteni törvényt a szeretetben foglalt össze. A hitoktatás során meghatározó a szülők, a család, a diáktársak, a nemzet, a teremtett világ, és az élő Isten iránti szeretet, hűség, felelősség ösztönzése.

Amennyiben az etika oktatás helyett a református hitoktatásra íratják be gyermeküket, akkor gyermeküket a Sarkadi Általános Iskola Gyulai úti Telephelyén református lelkész és hitoktató fogja tanítani.

Figyelmükbe ajánljuk a reformatus.hu/hittan weboldalt, ahol bővebben is tájékozódhatnak.

Futó Zoltán református lelkész

06-20-549-5415