Tisztelt Szülők!
A 2020/21-es tanévben is lehetőségük lesz arra, hogy gyermekük számára az iskola pedagógusai által tanított ETIKA vagy az „egyházi jogi személy” által tartott HIT-ÉS ERKÖLCSTAN oktatását válasszák.
Etika/hit-és erkölcstan tantárgyra vonatkozó választás egy teljes iskolai tanévre szól.
A választást minden év május 20-ig lehet módosítani, amely a következő tanévre vonatkozik.
Ezt írásban kell megerősíteni az iskola igazgatója, ill. az érintett egyház képviselője felé.

 

A rendkívüli helyzet miatt a személyes tájékoztatás helyett a Sarkadi Általános Iskolában megszervezésre kerülő hit- és erkölcstan oktatását vállaló egyházakról szóló tájékoztatók az alábbi dokumentumokban:

Katolikus Egyház

 

Sarkad-Belvárosi Református Egyházközség

 

Sarkad-Újteleki Református Egyházközség

 

Kötegyáni Református Egyházközség