Tisztelt Szülők!

A 1102/2020. (III.14.) számú Kormányhatározat 1. d) pontja értemében 2020. március 16. napjától a szülők igényei alapján, indokolt esetben (amennyiben a munkába járáshoz más módon a kisgyermek felügyelete nem megoldható), a nemzeti köznevelésről szóló törvény hatálya alá tartozó iskolák esetében a területileg illetékes tankerületi központ munkanapokon megszervezi a gyermekek, tanulók napközbeni kiscsoportos felügyeletét.

Ennek értelmében a Sarkadi Általános Iskola szükség esetén ellát gyermekfelügyeletet.

Kérem Önöket, hogy amennyiben igényt tartanak gyermekük intézményünkben történő felügyeletére, azt a felügyelet kezdetét megelőző munkanap 8.30 óráig jelezzék az iskola titkárságán, az alábbi telefonszámon 66/375-159. Későbbi jelentkezés esetén az első napra az étkezés nem biztosítható.

Pedagógiai felügyeletet 7.00 órától 16.30 óráig biztosítunk.

Fontosnak tartjuk kiemelni, hogy gyermekeik továbbra is az otthoni felügyelet mellett vannak a legnagyobb biztonságban a koronavírus fertőzéssel szemben.

 

Pappné Szabó Erzsébet

intézményvezető