Tisztelt Szülők, kedves gyerekek!

Az iskolai beíratás alkalmával lehetőségük van, katolikus hit- és erkölcstanoktatást választani az etika (korábban erkölcstan) tantárgy helyett.

Hit-és erkölcstan órákon a gyerekek életkoruknak megfelelően, játékos formában ismerkednek meg Jézus Krisztus szerető személyével, az Egyház és a Biblia tanításaival.

A katolikus hit- és erkölcstanoktatást választhatja a szülő a gyermekének, akkor is, ha a család nem vallásos. Az órákon elsajátított ismeretanyag megerősíti az otthon kapott értékeket.

A jelentkezésnek nem feltétele sem a keresztség, sem a katolikus egyházhoz tartozás.

Ugyanakkor diákjainknak és családjaiknak szeretnénk lehetőséget adni arra, hogy a családok bekapcsolódhassanak a Katolikus Egyház életébe, plébániánk közösségébe. Hiszen egy jó közösséghez tartozásnak nagyon sok pozitív szerepe lehet a személyiség fejlődésére.

Plébániánk a Gyulai Nádi Boldogasszony plébánia filiája Sarkad, Szent István tér 7. szám alatt található. Lelkipásztori kisegítő: Karsai Károly állandó diakónus. A Szentmise minden vasárnap 9 órakor kezdődik

A katolikus hit-és erkölcstanoktatást Sarkad óvodáiban és általános iskoláiban Kocsorné Seprenyi Anita végzi.

Kocsorné Seprenyi Anita vagyok.

Végzettségem szerint óvodapedagógus, fejlesztőpedagógus és hittanár-nevelőtanár.

Már 7 éve tanítom Sarkadon a Katolikus hit-és erkölcstant. Nagy örömömre szolgál, hogy évről-évre emelkedik a hitoktatásban résztvevő gyermekek száma. Abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy már az óvodában bekapcsolódnak a gyerekek a hitoktatásba és sokan folytatják az iskolában is.

A hittanórákon előírt tanmenet szerint haladunk. Előtérbe helyezem a játékosságot és a kreatív foglalkozásokat.  Igyekszem a gyermekek életkorának és képességeinek megfelelő módszerekkel és eszközökkel színesíteni, szemléletessé tenni a tananyagot.

A gyerekeknek lehetősége van bekapcsolódni az Egyházi események, ünnepek alkalmával az Egyház közösségébe. Szerepelnek Karácsonykor az éjféli misén, anyák napján stb. Ezek az alkalmak közös élményt nyújthatnak az egész család számára.

Mindenkit szeretettel várok!