Kedves Szülő(k)!

Szeretettel várjuk a 2021/2022-es tanítási évben a leendő elsősöket, és a már iskolába járókat a kötelezően választható református hit- és erkölcstan órákra. Az órákon a gyermekek játékos formában ismerkednek meg a Biblia világával, és az erkölcsi értékek fontosságával.

További információ: https://reformatus.hu/hittan/ , https://reformatus.hu/oktatas/hittan/, illetve a plakáton megjelölt elérhetőségek bármelyikén.

Hitoktatónk: Péntekné Bódi Ágota

Tisztelettel:

Sarkad-Belvárosi Református Egyházközség

Koncz Zsolt

református lelkipásztor