A Nemzeti Köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 35. § (1) bekezdése alapján 2013. szeptember 1-jétől az állami általános iskolában az erkölcstan óra vagy az ehelyett választható, az egyházi jogi személy által szervezett hit és erkölcstan óra – a kötelező tanórai foglalkozások része.
Az iskolának fel kell mérnie, hogy a tanuló melyik egyház által szervezett hit- és erkölcstan órán, vagy állami általános iskolában – kötelező erkölcstan órán kíván-e részt venni (20/2012. EMMI rendelet).  

A szülő nyilatkozatban dönti el, hogy melyik lehetőséggel kíván élni.
Az alábbi tájékoztató anyagokkal szeretnénk segíteni a szülőket a választásukban:

1. Jogszabályi háttér

2. Bevett egyházak listája

3. Intézményünkben hitoktatást vállaló egyházak bemutatkozása:
Magyar Katolikus Egyház
Sarkad-Belvárosi Református Egyházközség
Sarkad-Újteleki Református Egyházközség
Kötegyáni Református Egyházközség