Tisztelt Szülők! Kedves Gyerekek!

A Sarkadi Általános Iskola Kossuth utcai épületén végzett felújítási munkák abba a stádiumba jutottak, hogy ki kell költöznünk, és máshol kell folytatnunk a tanítást és tanulást.

2021.04.19-én, a tavaszi szünetet követően már új helyszínen és új rendszerben kezdjük meg a tantermi oktatást (ha a járványhelyzet ezt lehetővé teszi).

Mivel 18 osztály elhelyezését kellett egy könnyen megközelíthető helyen megoldani, ez óriási kihívást jelentett számunkra.

Sok segítséget kaptunk fenntartónktól, a Gyulai Tankerületi Központ vezetőjétől és munkatársaitól,  a településünk Önkormányzatától, az Ady E. – Bay Z.  Gimnáziumtól, valamint a Közétkeztetési Intézménytől egyaránt.

Sajnos, csak 9 olyan termet tudtunk birtokba venni, ami lehetővé teszi a tanítást. Ez a korábban megszokott munkarend teljes átszervezését eredményezte.

Nézzük tehát a legfontosabb információkat:

 1. A tanulási idő

A kilenc tanteremben kénytelenek vagyunk az osztályokat délelőtti/délutáni váltásban beosztani.

Ez azt jelenti, hogy 2021. április 19-től 2021. június 15-ig

 • az alsó tagozatos tanulók és a speciális osztályok délelőtt, 7:45-12:05-ig vannak iskolában,
 • míg a felsősök 12:00-16:55 között tanulnak.

Hogy minden tanóra megvalósulhasson, elkészült az új órarend, amely a KRÉTA rendszerben már rögzítésre került. Ezt az órarendet minden osztály számára eljuttatják az osztályfőnökök!

A szoros időbeosztás miatt az órák a 20/2012 EMMI rendeletben engedélyezett minimális időkeretben, 35 percben valósulnak meg. A rövidebb tanórákhoz rövidebb szünetek társulnak.

Itt tekinthető meg a csengetési rend:

Alsó tagozat és a speciális osztályok csengetési rendje:
Óra

sorszám

Óra kezdete Óra vége Szünet
1. 7:45 8:20 15 perc
2. 8:35 9:10 10 perc
3. 9:20 9:55 10 perc
4. 10:05 10:40 10 perc
5. 10:50 11:25 5 perc
6. 11:30 12:05
Felső tagozat csengetési rendje:
Óra

sorszám

Óra kezdete Óra vége Szünet
1. 12:00 12:35 10 perc
2. 12:45 13:20 10 perc
3. 13:30 14:05 10 perc
4. 14:15 14:50 10 perc
5. 15:00 15:35 5 perc
6. 15:40 16:15 5 perc
7. 16:20 16:55

Ez a váltó tanulás nagyon komoly odafigyelést, és türelmet kíván a családoktól!

Tisztelettel kérem Önöket, kedves Szülők, hogy ebben a rendkívüli helyzetben támogassanak bennünket!

Kedves Gyerekek!

Az osztályfőnökeitek és tanáraitok mindent megtesznek azért, hogy a legnyugodtabb körülmények között, eredményesen tanulhassatok.

Kedves Felső Tagozatos Diákok!

Számítunk arra, hogy Ti, mint iskolánk nagy diákjai, hamar beilleszkedtek a délutáni iskola körülményei közé.

 1. A helyszínek

A tanítás a fenti időponttól kezdődően:

Az Ady Endre – Bay Zoltán Gimnázium (Sarkad, Vasút utca 2.sz)

 • a gimnázium főépületének tantermeiben
 • a gimnázium tornacsarnoka fölötti 2 tanterembenvalósul meg.
 1. Az iskolába érkezés rendje

A Gimnázium főbejáratát tanulóink nem használhatják!

A Gimnázium épületét a Tornacsarnok végénél levő udvarra néző vasajtón keresztül közelíthetik meg a diákjaink.

Az iskola füves udvarán tárolhatják a kerékpárjaikat.

A járványhelyzet idején az épületbe történő belépés csak tanulók számára engedélyezett, a lázmérés és a kézfertőtlenítést követően.

A lázmérési pontok:

 • Jó idő esetén a fent említett udvari bejáratnál,
 • a Gimnázium és a Tornacsarnok összekötésénél található udvari ajtónál.

Az alsó tagozatos tanulók 7:15-től kaphatnak reggeli felügyeletet.

A tanítás és ebéd végén a tornacsarnok melletti vaskapus udvari bejáratnál várhatják a szülők, rokonok a hazainduló tanulókat a tanítók által megadott időpontokban.

A felső tagozatos tanulók 11: 50-től léphetnek be a gimnázium épületébe ennél az udvari kapunál.

A helyszínen ügyeletes pedagógusok és technikai személyzet várja a gyerekeket!

 1. Gyermekfelügyelet

Az alsós tanulóknak indokolt esetben, a délutáni időszakban felügyeletet biztosítunk előzetes kérelem alapján. Mivel korlátozott a gyermekfelügyeletre felhasználható hely, ezért kérem, hogy csak olyan esetben kérjék a délutáni felügyeletet, ha más megoldásuk nincsen!

A felsős tanulók esetében a délelőtti felügyelet csak az 5. és 6. osztályosok esetében lehetséges, hasonló módon, csak nagyon indokolt esetben!

A kérelmet elektronikus úton, a sarkadsuli@gmail.com címen, illetve papír alapon Sarkad, Gyulai út 17. szám alatti telephelyen adhatják be, Pappné Szabó Erzsébet intézményvezetőnek címezve!

 1. Ebédeltetés, étkezés

A tanulók étkezése a Városi Közétkeztetési Intézmény hathatós segítségével és együttműködésével továbbra is megoldott lesz.

Az étkezés megvalósítása és beosztása a következő lesz:

Alsó tagozat

Az 1-4. évfolyam tanulói, valamint a speciális osztályok a gimnázium ebédlőjében ebédelhetnek előzetes beosztás alapján.

A hazaindulás időpontjáról minden osztályt az osztályfőnökök fognak tájékoztatni!

A tízórait kiszállítja a konyha a helyszínre, az uzsonnát pedig az ebédeltetés során vehetik át a gyerekek, és vihetik haza.

Felső tagozat

A délutáni munkarend megkezdése előtt a felsős diákoknak is lehetőségük van ebédelni egyéni ütemben, a városi ebédlőben (Kossuth utcai volt iskolai ebédlőnk) 11:00-11:50 között.

Az ebédeltetés alatt felügyeletet biztosítunk.

A tanulóknak járó tízórait és uzsonnát 13 órakor szállítja ki a helyszínre a közétkeztetés, és itt lesz kiosztva a tanulók részére.

 1. Elérhetőség

Az étkezésre való igényt

 • személyesen a Gimnázium épületében Debreczeni Sándorné adminisztrátornál
 • telefonon a 66/375-214 telefonszámon Molnár-Papp Orsolya Anna iskolatitkárt keresve lehet jelezni.

A tanulókkal kapcsolatos ügyintézést

 • személyesen a délelőtti órákban a Gimnázium épületében Tóth Zoltánné intézményvezető-helyettes asszonynál
 • telefonon a 66/375-214 telefonszámon Molnár-Papp Orsolya Anna iskolatitkárt keresve lehet jelezni.

Az intézményvezető elérhetősége:

 • telefonon 66/375-214,
 • valamint a sarkadsuli@gmail.com e-mail címen
 • illetve telefonos időpont egyeztetést követően a Gyulai út 17. szám alatt.

Egyéb ügyintézés (pl. iskolalátogatási igazolás, bizonyítványmásolat kiállítása)

 • szintén a Gyulai úti telephelyen történik
  • Gyulai út 17.
  • előzetes telefonos bejelentkezés alapján: 66/375-214.

Tisztelt Szülők! Kedves Diákjaink!

Számunkra is új a jelen helyzet. A legfontosabb a türelem és az együttműködés.

Az első héten, biztosan lesznek kisebb-nagyobb botlások, de azokat igyekszünk hatékonyan és gyorsan korrigálni.

Minden felmerülő probléma esetén forduljanak hozzánk bizalommal, hogy közös erővel megoldhassuk azokat!

A tanév utolsó két hónapja egy nagy közös kaland lesz, ami után egy gyönyörűen felújított új iskolába, és a korábban csak álmainkban szereplő új tornacsarnokba térhetünk vissza, és kezdhetjük meg a 2021/2022. tanévet.

Bízva a sikeres együttműködésben tisztelettel:

Pappné Szabó Erzsébet

intézményvezető

A 21/2021 (IV.16) EMMI határozat alapján az általános iskolai felső tagozat a rendes, tantermi oktatást 2021. május 10.-től kezdi meg.

21_2021_emmi_hatarozat

FIGYELEM

PROTOKOLL A SARKADI ÁLTALÁNOS ISKOLA JÁRVÁNYÜGYI KÉSZENLÉT IDEJÉN ALKALMAZANDÓ ELJÁRÁSRENDJÉRŐL

Járványügyi_protokoll_3

http://sarkadaltisk1.hu/wordpress/eletunk-a-gimnaziumban/

http://sarkadaltisk1.hu/wordpress/iskolai-tabletek-es-lego-robotok/